Kapłani odwiedzają chorych w ich domach w pierwsze soboty miesiąca. W sytuacjach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub osobiste. Przed wizytą kapłana w domu powinno się przygotować:

  • Stół przykryty białym obrusem
  • Świece
  • Woda święcona
  • Kropidło

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament namaszczenia chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą. Zachęca się także domowników do przyjęcia Eucharystii.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej zanoszą ją do domów osób chorych w każdą niedzielę po wcześniejszym zgłoszeniu.