Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:

  • Uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
  • Złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
  • Udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
  • Przedstawienie świadectwa Chrztu świętego (metryka)
  • Osoby nie mieszkające na terenie naszej parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza