Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić jednocześnie i w porozumieniu z kancelarią parafialnej oraz zakładem pogrzebowym.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • Skrócony odpis aktu zgonu z USC
  • Informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii.