W dniach 19-22 marca odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Kamil FALKOWSKI,
Asystent Diecezjalny Akcji KatolickiejKatolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej.

Niech dobry Bóg kieruje Jego słowem, a nas wszystkich napełni łaską nawrócenia.

W poniedziałek, wtorek i środę nie będzie tradycyjnej Eucharystii porannej o godz. 7.00.

Wszystkich dorosłych zapraszamy na Msze św. z naukami o godz.: 9.00; 18.00 i 19.30 (także studentów).

Specjalne zaproszenie kierujemy do osób chorych, cierpiących, starszych zapraszamy ich zwłaszcza w środę – podczas Mszy św. o godz. : 9.00 i 18.00 modlić się będziemy w ich intencji a najbardziej potrzebujący będą mogli otrzymać sakrament namaszczenia chorych. Prosimy o pomoc w przywiezieniu chorych do świątyni.

Dzieci mają swój odrębny, szkolny plan rekolekcji.