Pierwsza Komunia Święta

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację szkolną i spotkania w parafii (comiesięczna Msza święta z katechezą dla dzieci i rodziców).Prawdziwymi katechetami są jednak rodzcie- przygotowują oni swoje dzieci (i siebie) do tego wydarzenia od momentu narodzin poprzez wspólną modlitwę, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:
  • pisemnej zgody z własnej parafii
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii świętej wydane przez katechetę.