Miejscem właściwym chrztu dziecka jest parafia zamieszkania jego rodziców. W celu ochrzczenia dziecka rodzice zgłaszają ten fakt dwa tygodnie przed planowaną datą. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych. 

Rodzice chrzestni powinni:

 • Mieć co najmniej 16 lat
 • Być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • Być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
 • Mieć intencje wypełniania tego zadania

W tygodniu poprzedzającym samą uroczystość odbywa się spisanie aktu chrzcielnego, potrzebne są wówczas następujące dokumenty:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
 • Przedstawić dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
 • Złożenie podpisów w księgach metrykalnych

W dniu chrztu należy:

 • Zgłosić się 15 minut przed ceremonią do zakrystii
 • Przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest podczas Mszy świętych o godzinie 13:00 w każdą niedzielę (poza pierwszą niedzielą miesiąca).

Osoby chcące wykonywać fotografie/filmy w trakcie trwania Mszy świętej, proszone są o zgłoszenie się do zakrystii 15 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej – celem przedstawienia ważnej legitymacji.