Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:

 • Świadectwo Chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem)
 • Świadectwo Bierzmowania (jeśli w świadectwie chrztu nie ma adnotacji nt przyjęcia tego sakramentu)
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie z właściwego USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (3 sztuki) lub w przypadku wcześniejszego małżeństwa cywilnego – akt ślubu z USC
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • Zaświadczenia Poradni Rodzinnej
 • Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
 • Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki z USC
 • Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii
 • Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. W przypadkach bardziej złożonych prosimy o wcześniejszy kontakt z kancelarią.