Spotkanie z Chrystusem w Sakramencie pokuty i pojednania wymaga odpowiedniego usposobienia i należytego przygotowania. Usposobieniem jest miłość ku Bogu, a wyraża się ona przez szczerą wolę i gotowość do poprawy, co każe nam podjąć trud odpowiedniego przygotowania się do spowiedzi. Trzeba więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Spowiedź święta w naszej parafii odbywa się 20 minut przed każdą mszą świętą w dni powszednie oraz podczas wszystkich mszy świętych w niedziele i uroczystości. W pierwsze piątki miesiąca spowiedź dzieci rozpoczyna się od godziny 16.30, zaś osób dorosłych od 17:00.