TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA
31 października 2021

1. Kończy się październik, miesiąc w którym w szczególny sposób rozważaliśmy tajemnice różańca. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy przesuwając paciorki różańca modlili się w tylu różnych potrzebach i za tylu ludzi. Dziękujemy wszystkim dorosłym na czele ze Wspólnotą Żywego Różańca oraz dzieciom za ich zaangażowanie. Niech Niepokalana wspiera nas swoim wstawiennictwem.
Dzisiaj zapraszamy na ostatnie już nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.

2. 1 listopada obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. To tradycyjny dzień, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych – pamiętajmy, że modlitwa jest najważniejszą powinnością tych, co pozostali.
Msze św. odprawione zostaną o godz.: 8.00; 10.00 i 18.00. W dniu tym katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Kancelaria parafialna w tym dniu nie będzie czynna.

3. We wtorek, 2 listopada wspominać będziemy Wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny).
Msze św. odprawione zostaną o godz.: 7.00; 9.00 i 18.00.
Nabożeństwo żałobne połączone z procesją, podczas którego modlić się będziemy za naszych zmarłych odprawione zostanie 2 listopada po Mszy św. wieczornej. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

4. Papież Franciszek, podobnie jak i w ubiegłym roku rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych na osiem dowolnie wybranych dni w listopadzie.

Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz odbycie spowiedzi lub wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., i modlitwa według intencji Ojca św.

Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych.
Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
Zachęcamy również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia.

5. We wtorek o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Wspólnoty Uwielbienia (salka).

6. W czwartek, po wieczornej Eucharystii, odmówimy Koronkę do Bożego miłosierdzia.

7. W piątek, 5 listopada:

– jak w każdy pierwszy w nowym miesiącu – zapraszamy do sakramentu pokuty od godz. 17.00; Msza pierwszopiatkowa dla dzieci odprawiona zostanie o godz. 17.15.

– po Mszy św. wieczornej (18.00) rozpoczynamy 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Jego Matkę. Główny nacisk rekolekcji to praca indywidualna z duchowymi ćwiczeniami opracowanymi przez św. Ludwika Marię Grignion de Montfort , według jego dzieła: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Podczas trwania rekolekcji planowanych jest kilka wspólnych spotkań. Osoby, zaineresowane nabyciem materiałów pomocniczych do rekolekcji prosimy o kontakt z Ks. Grzegorzem.

– o godz. 20.00 zapraszamy na spotkanie biblijne wszystkich chętnych, pragnących głębiej poznawać i żyć Bożym Słowem (salka)
8. W sobotę: – po porannej Eucharystii trwać będą do godz. 9.00 modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste podniesienie stopni ministranckich. Rodziny naszych ministarantów i wszystkich chętnych zapraszamy serdecznie.

9. W następną niedzielę, 7 listopada zapraszamy:
– o godz. 15.30 młodzież przed bierzmowaniem na katechezę
– do wspólnego różańca po Mszy o godz. 18.00 (w intencji zmarłych polecanych w wypominkach) – po Mszy wieczornej młodzież uczącą się i pracującą na spotkanie (salka)

10. W przyszłą niedzielę wspomóc będzie można ofiarą do puszki rodzinę z Aleppo, którą opiekuje się nasza Parafia.

11. Przypominamy o obowiązku używania maseczek, o dystansie miedzy sobą oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem.

12. Jest już dostępna nowa księga intencji mszalnych na rok 2022.

13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, dostępnej w naszym sklepiku; w niej wiele ciekawych artykułów dotyczących współczesnych zagadnień religijnych i społecznych.
14. Składamy serdeczne podziękowania za modlitwę i ofiary składane indywidualnie czy też na tacę, czy to do skarbonki (przy drzwiach głównych) lub wpłacane na konto parafialne ( blankiety są w kruchcie i przy kaplicy) na potrzeby Parafii. Zapewniamy Parafian i Dobrodziejów o modlitewnej wdzięczności.

15. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są specjalne kartki na których można napisać imiona naszych zmarłych, których wspominać będziemy przez cały rok w wypominkach. Kartki te do końca listopada składamy na ręce księży w zakrystii, bądź kancelarii.

© 2020 Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie

Stronę przygotował:LukaszKlosinski.com