UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
21 listopada 2021

1. Dzisiejsza niedziela, kończąca rok kościelny poświęcona Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata jest naszą uroczystością odpustową. Do jej dobrego, duchowego przeżycia prowadziło nas adoracyjne trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Cieszy nas znaczna liczba osób, które w tym czasie gromadziły się w świątyni.
Tegoroczne uroczystości połączone są z Jubileuszem 25 – lecia powstania naszej Parafii. Główną Mszę św. odpustową o godz. 11.30 odprawi Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz; po niej odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za publiczne odmówienie tego aktu można uzyskać odpust zupełny /zachowując zwykłe warunki/.
Duchowym przewodnikiem w tych dniach jest dla nas Ks. prof. Roman Kuligowski; bardzo za to dziękujemy.

W dniu dzisiejszym nie będzie Mszy św. o godz. 13.00

Jubileusz jest okazją, do trwalszego upamiętnienia minionych lat. Staraniem p. Artura Moczarskiego i osób z nim współpracujących została wydana okolicznościowa publikacja, pierwsza dotycząca naszej Parafii. Przedstawiony (choć w skróconej formie) rys historyczny pozwala przez pryzmat wspomnień i świadectw wielu osób (a także zamieszczonych tam zdjęć) dostrzec ogrom pracy i wydarzeń tworzących nasze życie religijne. Publikacja dostępna będzie w naszym sklepiku; nie posiada ona ceny, ale dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na pokrycie kosztów jej wydania. Zachęcamy serdecznie do nabycia.

2. W piątek zapraszamy na Spotkanie biblijne, początek o godz. 19.30 (salka)

3. Następna niedziela rozpocznie nowy okres liturgiczny – Adwent . Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na wsparcie Warszawskiego Seminarium Duchownego.

4. W przyszłą niedzielę odbędą się:

– po Mszy św. o godz. 11.30 prezentacja prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 powstałych z okazji parafialnego jubileuszu

– o godz. 15.30 katecheza młodzież dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania

– o godz. 17.00 spotkanie dla osób uczestniczących w 33 – dniowych rekolekcjach (kaplica)

5. Zapraszamy serdecznie wszystkich na koncert kameralny uświetniający jubileusz naszej Parafii; odbędzie się on w następną niedzielę o godz. 19.00 (po Mszy św. wieczornej). Program i wykonawcy podany jest w gablocie.

6. Do końca listopada można na ręce księży można składać kartki z imionami naszych zmarłych, za których modlić się będziemy przez cały rok w wypominkach. Jest też już dostępna księga intencji na następny rok.

7. Jest już dostępna nowa księga intencji mszalnych na rok 2022.

8. Składamy serdeczne podziękowania za modlitwy i ofiary składane indywidualnie czy to do skarbonki (przy drzwiach głównych)
lub wpłacane na konto parafialne ( blankiety są w kruchcie i przy kaplicy) na potrzeby Parafii. Zapewniamy Parafian i Dobrodziejów o modlitewnej wdzięczności.

9. Przypominamy o obowiązku używania maseczek, o dystansie miedzy sobą oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w niej wiele interesujących artykułów dotyczących bieżących wydarzeń religijnych i społecznych; w sklepiku można nabyć także nowe kalendarze religijne, karty świąteczne, akcesoria kolędowe, lampiony roratnie; wspomnianą książeczkę o naszej Parafii, a od przyszłej niedzieli dostępne będą także poświęcone opłatki.

11. Na prośbę Przewodniczącego Episkopatu dzisiaj przed wszystkimi kościołami w Polsce przeprowadzana jest zbiórka ofiar do puszek, które za pośrednictwem Caritas przeznaczone zostaną na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.

Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za migrantów, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów. Dziękujemy za dzisiejsze wsparcie.

12. W ostatnim czasie odeszła od nas do wieczności: śp. Urszula Prostko. Pani Urszula była osobą niezwykle zasłużoną dla naszego miasta – dała się poznać poprzez działalność społeczną w Radzie Miejskiej, a jako psycholog udzielała się charytatywnie także w naszej Parafii; brała też aktywny udział w wielu wspólnotach, inicjowała różne akcje i wydarzenia. Jednym z ostatnich, był współudział w jubileuszowej publikacji. Pogrzeb odbędzie się w Lublinie, zaś Msza św. żałobna wobec urny z prochami odprawiona zostanie w naszej wspólnocie w środę, 24 listopada o godz. 17.00.

W porozumieniu z Rodziną zmarłej Urszuli prosimy , by nie przynosić kwiatów, zaś ewentualne środki przeznaczyć na ofiarę zbieraną podczas liturgii, która przeznaczona zostanie na Msze święte w Jej intencji. Wykaz tych Mszy umieszczony zostanie w gablocie. W serdecznej modlitwie polecajmy ją dobremu Bogu: Wieczny odpoczynek…

 

 

© 2020 Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie

Stronę przygotował:LukaszKlosinski.com